LEGE nr.325 din 10 noiembrie 2005
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1021/17 noi. 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.54 din 15 iunie 2005 pentru modificarea art. 48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.563 din 30 iunie 2005, cu următoarea modificare:

- Articolul unic va avea următorul cuprins:

"Articol unic. - Articolul 48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.385 din 30 aprilie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 442/2004, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. 48. - (1) În scopul îndeplinirii unor angajamente asumate de Guvernul României, pentru un termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se suspendă judecarea tuturor acțiunilor judiciare, extrajudiciare, precum și orice procedură de executare silită, îndreptate împotriva următoarelor societăți comerciale:

(2) Suspendarea prevăzută la alin. (1) durează până la finalizarea procedurilor de dizolvare și lichidare voluntară prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de data de 31 decembrie 2005.»"

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
DAN RADU RUȘANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 10 noiembrie 2005.
Nr. 325.


Luni, 24 ianuarie 2022, 09:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.