ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.93 din 14 iulie 2005
privind unele măsuri pentru atragerea de investitori în vederea rezolvării situației specifice de la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A.
Textul actului publicat în M.Of. nr. 633/19 iul. 2005

Având în vedere necesitatea urgentării demersurilor legale necesare în vederea rezolvării situației specifice de la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A. și atragerii de investitori pentru realizarea acestui deziderat,
având în vedere prevederile art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - În exercitarea mandatului Ministerului Economiei și Comerțului, realizat prin intermediul Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, privind atragerea de investitori în vederea rezolvării situației specifice de la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A., Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie are dreptul să angajeze pe bază de contract o societate civilă profesională de avocați din România, specializată în tranzacții comerciale internaționale și/sau o firmă de consultanță de specialitate economico-financiară, recunoscută pe plan internațional, precum și firme de avocatură străine.

Art. 2. - Prin derogare de la prevederile art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile realizate în exercitarea mandatului vor fi asigurate din bugetul propriu al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, capitolul "Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanță, agenți de privatizare sau firme de avocatură și cele pentru pregătirea și realizarea privatizării", în limita aprobată pentru anul în curs.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei și comerțului,
Codruț Ioan Șereș

Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 14 iulie 2005.
Nr. 93.


Luni, 24 ianuarie 2022, 19:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.