LEGE nr.42 din 21 ianuarie 2003
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura
Textul actului publicat în M.Of. nr. 51/29 ian. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.76 din 13 iunie 2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.455 din 27 iunie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

"(2) Sediul administrativ al Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol este în municipiul București."

2. La articolul I punctul 7, litera h) a alineatului (1) al articolului 61 va avea următorul cuprins:

"h) deschiderea, închiderea, obturarea, bararea cu garduri pescărești sau cu unelte de pescuit de orice fel a canalelor și a gârlelor de legătură cu lacurile, bălțile sau terenurile inundabile, fără autorizarea administratorilor statului;"

3. La articolul I punctul 8, litera a) a alineatului (1) al articolului 62 va avea următorul cuprins:

"a) pescuitul electric, cu excepția celui practicat în scop științific, pescuitul cu materiale explozibile, cu substanțe toxice sau narcotice, pescuitul cu unelte de plasă monofilament, pescuitul neautorizat în timpul nopții cu unelte de plasă;"

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 21 ianuarie 2003.
Nr. 42.


Luni, 03 octombrie 2022, 17:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.