LEGE nr.450 din 8 iulie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantității de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacău
Textul actului publicat în M.Of. nr. 504/12 iul. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.45 din 11 aprilie 2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantității de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.247 din 12 aprilie 2002, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările ulterioare, se aprobă scoaterea din rezervele de stat, cu titlu de împrumut, pe termen de 180 de zile, a cantității de 1.100 tone hârtie de ziar care va fi acordată Societății Comerciale «Letea» - S.A. Bacău.

(2) Restituirea împrumutului prevăzut la alin. (1) se face eșalonat, în tranșe egale, potrivit unui grafic stabilit de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Societatea Comercială «Letea» - S.A. Bacău."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - În cazul nerestituirii împrumutului în conformitate cu prevederile art. 1, cantitățile nerestituite vor fi facturate; valoarea produsului și a T.V.A. aferente se calculează de Administrația Națională a Rezervelor de Stat la prețul pieței, iar după aplicarea prevederilor art. 5 alin. 3 din Legea nr. 82/1992, republicată, cu modificările ulterioare, Societatea Comercială «Letea» - S.A. Bacău va suporta în continuare, pentru fiecare zi de întârziere la plată, și penalitățile prevăzute de lege pentru creanțele bugetare, până la lichidarea debitului respectiv."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 8 iulie 2002.
Nr. 450.


Miercuri, 05 octombrie 2022, 22:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.