LEGE nr.205 din 19 aprilie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
Textul actului publicat în M.Of. nr. 275/24 apr. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36 din 26 februarie 2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.115 din 7 martie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul serviciilor de distribuție a apei potabile, respectiv al serviciilor de canalizare, cererile de ajustare transmise de prestatorii de servicii publice respective către Oficiul Concurenței trebuie să fie însoțite de acordul consiliului local sau județean sub autoritatea căruia funcționează."

2. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) În cazuri deosebite, cum ar fi restructurarea sau reorganizarea regiilor autonome, companiilor și societăților naționale, modificarea structurală a costurilor sau a producției ori modificarea condițiilor de producție, Oficiul Concurenței va analiza, la solicitarea producătorilor, prestatorilor sau, după caz, a autorității de reglementare, nivelul costurilor, al prețurilor și al tarifelor la produsele și serviciile prevăzute în anexă și poate să avizeze, după informarea și aprobarea Guvernului, niveluri de prețuri și tarife mai mari decât cele rezultate conform dispozițiilor art. 2 și 3."

3. La articolul 8 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

"a) practicarea de către producători, prestatori și importatori a unor prețuri sau tarife fără avizul Oficiului Concurenței sau a unor prețuri și tarife mai mari decât cele avizate;"

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 11 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 19 aprilie 2002.
Nr. 205.


Miercuri, 05 octombrie 2022, 21:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.