ORDONANȚĂ nr.37 din 27 august 1997
pentru ratificarea Acordului de împrumut -- Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a, dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 august 1997
Textul actului publicat în M.Of. nr. 271/9 oct. 1997

În Ordonanța Guvernului nr.37/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.218 din 28 august 1997, se fac următoarele rectificări:
- la art. 4 alin. 3, în loc de: "impozitul de profit" se va citi: "impozitul pe profit";
- la acordul de împrumut, ratificat prin ordonanța sus-citată:
- la art. I secțiunea 1.02. Definiții, paragraful "UCP", în loc de "componența EU-PHARE" se va citi: "componenta EU-PHARE";
- la art. II secțiunea 2.02. litera g) Rata dobânzii, în loc de: "partea din împrumut preliminară" se va citi: "partea din împrumut preliminată";
- la art. III secțiunea 3.01. Alte clauze privind Proiectul, în loc de: "Banca va conveni astfel" se va citi: "Banca va conveni altfel";
- în anexa nr. 3 la acord "Cont special", la pct. 1 alin. 3, în loc de: "Suma Minimă de Tragere în Contul Special 100.000 $" se va citi: "Suma Minimă de Tragere în Contul Special înseamnă o sumă egală cu 100.000 $";
- în anexa nr. 4 la acord "Termenii și condițiile acordurilor subsidiare de împrumut, garanție și proiect": la pct. 3 "Programul de îmbunătățire a performanțelor financiare și operaționale" Fondul II D. (ii) (A), în loc de: "(A) cu o sumă echivalentă cu amortizarea și veniturile" se va citi: "(A) cu o sumă echivalentă cu amortizarea plus veniturile"; la pct. 10 "Condiții financiare negative", a) (i), în loc de: "pentru a garanta, în orice mod" se va citi: "pentru a garanta sau în orice mod", iar la același punct, în loc de numerotarea: "c) cu subpunctele (i) și (ii) se va citi: "(iii), cu subpunctele (A) și B)".


Joi, 20 ianuarie 2022, 09:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.