HOTĂRÂRE nr.963 din 27 septembrie 2001
privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subvenției de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2001 categoriilor de persoane prevăzute la art.7 din Legea locuinței nr.114/1996, republicată
Textul actului publicat în M.Of. nr. 632/9 oct. 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 8 alin. 2 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Subvenția de la bugetul de stat prevăzută la art. 7 alin 2 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru cumpărarea de locuințe în anul 2001 se acordă în cuantum de 30% din valoarea locuinței, calculată la valoarea finală, categoriilor de persoane prevăzute la art. 7. alin. 1 din lege, care au un venit mediu net lunar pe membru de familie de până la 2.600.000 lei.

Art. 2. - Pentru categoriile de persoane cu venituri medii nete lunare pe membru de familie mai mari de 2.600.000 lei cuantumul subvenției prevăzute la art. 7 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește după cum urmează:
a) 20% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 2.600.001 lei și 2.900.000 lei;
b) 10% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 2.900.001 lei și 3.200.000 lei;
c) 5% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 3.200.001 lei și 3.500.000 lei.

PRIM MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Miron Tudor Mitrea

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 27 septembrie 2001
Nr. 963.


Joi, 20 ianuarie 2022, 13:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.