LEGE nr.309 din 7 iunie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
Textul actului publicat în M.Of. nr. 309/11 iun. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.142 din 21 septembrie 2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.471 din 28 septembrie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 2, litera c) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

"c) selectarea proiectelor eligibile care urmează să fie finanțate prin Programul SAPARD, în conformitate cu prevederile Planului național pentru agricultură și dezvoltare rurală;"

2. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"(4) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Agenția SAPARD este de 145, repartizarea acestora la nivel central și regional urmând să fie stabilită prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, și se încadrează în numărul total de personal aprobat de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor."

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Personalul Agenției SAPARD se angajează prin concurs, în funcție de structura și obiectivele acesteia."

4. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Agenția SAPARD utilizează pentru aparatul propriu 3 autoturisme pentru transport de persoane și un microbuz."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
VALENTIN-ZOLTÁN PUSKÁS

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 14 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 7 iunie 2001.
Nr. 309.


Miercuri, 17 august 2022, 00:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.