LEGE nr.158 din 7 aprilie 2001
privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.44/1995 privind îmbunătățirea activităților producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrări literare, de artă și științifice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 185/11 apr. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se respinge Ordonanța de urgență a Guvernului nr.61 din 9 octombrie 1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/1995 privind îmbunătățirea impunerii activităților producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrări literare, de artă și științifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.278 din 15 octombrie 1997.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 8 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

București, 7 aprilie 2001.
Nr. 158.


Luni, 24 ianuarie 2022, 20:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.