ORDONANȚĂ nr.11 din 4 august 1997
privind acordarea unor facilitati agentilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral
Textul actului publicat în M.Of. nr. 185/5 aug. 1997

În temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 17 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, agenții economici din domeniul transporturilor, cu capital integral sau majoritar de stat, indiferent de forma de organizare, pot scoate din funcțiune mijloacele fixe neamortizate integral, uzate fizic sau moral, fără obligația includerii eșalonate în cheltuielile de exploatare a valorii neamortizate.

(2) Cu valoarea neamortizată se diminuează cota aparținând Fondului Proprietății de Stat din capitalul social al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat și, respectiv, patrimoniul regiilor autonome.

Art. 2. - Scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, conform prevederilor art. 1, se face cu aprobarea adunării generale a acționarilor, la societățile comerciale, și, respectiv, a consiliului de administrație, la regiile autonome.

Art. 3. - Prevederile prezentei ordonanțe nu se aplică pentru mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere, de leasing, pentru cele asupra cărora s-au instituit măsuri asigurătorii, gajuri, ipoteci, precum și pentru cele care fac obiectul unor garanții în cadrul contractelor de credit.

Art. 4. - Materialele rezultate din dezmembrarea în țară a mijloacelor de transport rutiere, feroviare, aeriene și navale pot fi valorificate și la export, majorându-se în mod corespunzător contingentele aprobate potrivit legii.

Art. 5. - Prevederile prezentei ordonanțe se aplică până la data de 31 decembrie 1997.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

Ministru de stat, ministrul reformei,
Ulm Spineanu

Ministru de stat,
ministrul industriei și comerțului,
Călin Popescu-Tăriceanu

București, 4 august 1997.
Nr. 11.


Vineri, 21 ianuarie 2022, 06:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.