ORDONANȚĂ nr.44 din 27 iulie 1998
pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/1998 privind activitatea de standardizare națională în România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 278/27 iul. 1998

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și al art. 1 pct. 11 din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. I. - Articolul 24 din Ordonanța Guvernului nr.39/1998 privind activitatea de standardizare națională în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.43 din 30 ianuarie 1998, se modifică după cum urmează:

"Art. 24. - Prezenta ordonanță intră în vigoare la 31 octombrie 1998, cu excepția prevederilor art. 10-12, 23, 26, 27 și 29, care intră în vigoare la data publicării acesteia."

Art. II. - (1) Ministerul Finanțelor va introduce modificările care decurg din prevederile prezentei ordonanțe în bugetul de stat pe anul 1998.

(2) Cu prilejul rectificării bugetului de stat pe anul 1998 vor fi făcute corecturile necesare cu privire la cheltuielile pentru punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr.39/1998.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul cercetării și tehnologiei,
Horia Ene

Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

Directorul general al Institutului Român
de Standardizare,
Mircea Martiș

București, 27 iulie 1998.
Nr. 44.


Miercuri, 17 august 2022, 01:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.