DECRET nr.208 din 8 noiembrie 1994
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.31 din 29 iulie 1994 privind regimul importurilor și exporturilor de produse strategice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 314/11 noi. 1994

În temeiul art. 77 alin. (1) și al art. 99 alin. (1) din Constituția României,

Președintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31 din 29 iulie 1994 privind regimul importurilor și exporturilor de produse strategice și se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

București, 8 noiembrie 1994.
Nr. 208.


Vineri, 21 ianuarie 2022, 07:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.