LEGE nr.88 din 22 iulie 1992
pentru modificarea și completarea unor dispozitii din Codul penal și din Codul de procedura penala
Textul actului publicat în M.Of. nr. 181/30 iul. 1992

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Codul penal se completeaza dupa cum urmeaza:

Dupa articolul 3021 se introduce articolul 3022, cu urmatorul cuprins:

"Nerespectarea dispozitiilor
privind importul de
deseuri si reziduuri
Art. 3022 - Efectuarea oricaror operatiuni de import de deseuri ori reziduuri de orice natura sau de alte marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediul inconjurator, precum si introducerea, in orice mod, sau tranzitarea acestora pe teritoriul tarii, fara respectarea dispozitiilor legale, se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

Daca faptele prevazute in alineatul precedent au pus in pericol sanatatea sau integritatea corporala a unui numar mare de persoane, au avut vreuna dintre urmaririle aratate in art. 182 ori au cauzat o paguba materiala importanta, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, iar in cazul in care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei nationale, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 20 de ani si imterzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepseste."

Art. 2. - Codul de procedura penala se modifica dupa cum urmeaza:

Articolul 209 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:

"Urmarirea penala se efectueaza, in mod obligatoriu, de catre procuror, in cazul infractiunilor prevazute de art. 174-177, 179, 189-191, 212, art. 225 alin „ 3, art. 226, 236, 254, 255, 257, 265, 266, 267^1, 268, 273-276, 282-285, 299302, 302^2 alin. 2 si 317 Cod penal, in cazul infractiunilor aratate in art. 26 pct. 2 lit. b), art. 27 pct. 1 lit. b) si d), art. 28 pct. 1 lit. c) si art. 29 pct. 1 lit. b) din acest cod, precum si in cazul infractiunilor impotriva protectiei muncii."

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 10 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
IONEL ROMAN

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 14 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU


Marți, 25 ianuarie 2022, 20:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.