LEGE nr.80 din 23 decembrie 1991
privind decontarea prin compensare a platilor restante din economie
Textul actului publicat în M.Of. nr. 263/23 dec. 1991

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Guvernul Romaniei si Banca Nationala a Romaniei, impreuna cu bancile comerciale, vor organiza si realiza decontarea prin compensare, cu reflectarea in gestiunea si rezultatele anului 1991, a platilor restante privind livrarile de marfuri, executarile de lucrari, livrarile de masini, utilaje si instalatii pentru investitii si constructiile-montaj aferente acestora si prestarile de servicii, receptionate si acceptate de beneficiar, precum si datoriile catre bugetul public national ale agentilor economici.

Operatiunile de decontare prin compensare a platilor restante se vor efectua prin unitatile bancilor comerciale si sub controlul nemijlocit al acestora.

Guvernul Romaniei, Ministerul Economiei si Finantelor, impreuna cu Banca Nationala a Romaniei, vor prezenta Parlamentului, pina la 15 februarie 1992, un raport asupra rezultatelor actiunii de compensare si proiectul de lege privind masurile referitoare la: lichidarea creditelor rezultate din compensare; instaurarea ordinii in efectuarea platilor in economie; prevenirea blocajului financiar; regimul incapacitatii de plata si obligatiile ce revin consiliilor de administratie ale agentilor economici cu capital integral sau majoritar de stat aflati in aceasta situatie.

Art. 2. - Creditele bancare rezultate in urma operatiunilor de decontare prin compensare a platilor restante, acordate de bancile comerciale, vor fi garantate de stat si cu bunurile mobile si imobile ale agentilor economici beneficiari de credite. Bunurile constituite garantii vor putea fi supuse urmaririi silite, in caz de nerespectare a termenelor de rambursare a creditelor.

Agentii economici vor stabili cauzele care au determinat cerditele de compensare, vor asigura garantiile si masurile necesare pentru lichidarea acestora, iar impreuna cu bancile comerciale vor stabili grafice de rambursare cu termene finale de maximum 6 luni, pe baza verificarii documentatiei prezentate.

Ministerul Economiei si Finantelor va acoperi la timp subventiile si diferentele de pret prevazute in bugetul de stat aprobat, cuvenite agentilor economici, corespunzator reglementarilor in vigoare.

Art. 3. - Prevederile art. 46 alin. 1 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Sumele in valuta cumparate de la bancile autorizate, contra lei, la cursul de schimb al zilei, pentru plati externe se pastreaza in conturi speciale deschise pe numele agentilor economici la bancile comerciale."

Art. 4. - Dispozitiile art. 45 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale sint si ramin abrogate de la data unificarii cursurilor de schimb si introducerea convertibilitatii interne a leului.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 19 decembrie 1991, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI acadmician ALEXANDRU BIRLADEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19 decembrie 1991, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
MARTIAN DAN


Luni, 24 ianuarie 2022, 16:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.