LEGE nr.41 din 1 iunie 1991
pentru modificarea articolului 24 alineatul 1 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 120/4 iun. 1991

LEGEA Nr. 41 din 1 iunie 1991 pentru modificarea articolului 24 alineatul 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 4 iunie 1991
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC Alineatul 1 al articolului 24 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, publicata in Monitorul Oficial nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
" Sentinta va fi depusa in termen de 15 zile de la data cind a ramas definitiva, impreuna cu contractul, la registrul comertului sediului social, pentru a fi inscrise, si la administratia financiara. Sentinta va fi publicata in Monitorul Oficial. Contractul de societate si statutul se publica, la cererea partilor, integral sau in extras. " Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 mai 1991.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 29 mai 1991.
PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR MARTIAN DAN In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea pentru modificarea articolului 24 alineatul 1 din Legea nr.
31/1990 privind societatile comerciale si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.
PRESEDINTELE ROMANIEI ION ILIESCU


Vineri, 21 ianuarie 2022, 20:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.