LEGE nr.20 din 9 octombrie 1990
pentru modificarea și completarea unor dispozitii din Codul penal și Codul de procedura penala
Textul actului publicat în M.Of. nr. 112/10 oct. 1990

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1 - Codul penal se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 117 se adauga un alineat nou, final, avind urmatorul cuprins:

"Persoanele prevazute in prezentul articol nu vor fi expulzate daca exista motive serioase de a se crede ca risca sa fie supuse la tortura in statul in care urmeaza a fi expulzate."

2. Dupa articolul 267 se introduce articolul 2671, cu urmatorul cuprins:

Tortura "Art. 2671. - Fapta prin care se provoaca unei persoane, cu intentie, o durere sau suferinte puternice, fizice ori psihice, indeosebi cu scopul de a obtine de la aceasta persoana sau de la o persoana terta informatii sau marturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terta persoana l-a comis ori este banuita ca l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei terte persoane, sau pentru oricare alt motiv bazat pe o forma de discriminare oricare ar fi ea, atunci cind o asemenea durere sau astfel de suferinte sint aplicate de catre un agent al autoritatii publice sau de orice alta persoana care actioneaza cu titlu oficial sau la instigarea ori cu consimtamintul expres sau tacit al unor asemenea persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani. Daca fapta prevazuta la alin. 1 a avut vreuna din urmarile aratate in art. 181 sau 182, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.

Tortura care a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 10 la 20 de ani.

Tentativa se pedepseste.

Nici o imprejurare exceptionala, oricare ar fi ea, fie ca este vorba de stare de razboi sau de amenintari cu razboiul, de instabilitate politica interna sau de orice alta stare de exceptie, nu poate fi invocata pentru a justifica tortura; de asemenea, nu poate fi invocat nici ordinul superiorului sau al unei autoritati publice.

Faptele prevazute in alin. 1 nu constituie infractiunea de tortura daca durerea sau suferintele rezulta exclusiv din sanctiuni legale si sint inerente acestor sanctiuni sau ocazionate de ele."

ART. 2 - Codul de procedura penala se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 27 punctul 1 litera a) va avea urmatorul cuprins:

"a) infractiunile prevazute de Codul penal in art. 174-177, 190, 212, 218, 219 alin. 3, daca fapta a avut ca urmare un dezastru, si alin. 4, art. 223 alin. 3, art. 224 alin. 3, art. 225 alin. 3, art. 226, art. 229 alin. 3, art. 231 alin. 3 si 4, art. 232 alin. 3 si 4, art. 248 alin. 2, art. 2671, art. 273 alin. 2, art. 274 alin. 2, art. 275 alin. 3, art. 276, 282 si 317."

2. Articolul 209 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:

"Urmarirea penala se efectueaza, in mod obligatoriu, de catre procuror, in cazul infractiunilor prevazute de art. 174-177, 179, 189-191, 212, art. 225 alin. 3, art. 226, 236, 254, 255, 257, 265, 266, 2671, 268, 273-276, 282 285, 299-302 si 317 Cod penal, in cazul infractiunilor aratate in art. 26 pct. 2 lit. b), art. 27 pct. 1 lit. b) si d), art. 28 pct. 1 lit. c) si art. 29 pct. 1 lit. b) din acest cod, precum si in cazul infractiunilor impotriva protectiei muncii."

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 11 septembrie 1990.

PRESEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 25 septembrie 1990.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului si Presedintelui Romaniei, promulgam Legea pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal si Codul de procedura penala si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE ROMANIEI
ION ILIESCU


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 20:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.