ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.24 din 24 martie 2005
pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Temei legal pentru | Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.24 din 24 martie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Respinsa prin: L. nr.164/2005 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 168/2005
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 263/30 mar. 2005
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală
elimină suspendarea aplicarii prevederilor ordonantei prevazuta de art. XXXVII din O.G. nr. 94/2004; abrogă art. 6 alin. (2)
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
modifică, la 1 mai 2005, art. 17, art. 19 alin. (3), art. 24 alin. (12), art. 42 lit.a) si g), art. 43 alin. (2), art. 65 alin. (2) lit.a), art. 67 alin. (2), art. 67 alin. (3) lit.e) si lit.g), art. 76, art. 77, art. 116 alin. (2) lit.a), art. 117 lit.a); modifică, la 1 iunie 2005, art. 141 alin. (1) lit.k) si m); modifică, la 1 aprilie 2004, art. 162 lit.g), art. 176, art. 177 alin. (1), art. 207 lit.k) si m) si art. 208 alin. (4) si (5); introduce, la 1 mai 2005, lit.s) la alin. (4) al art. 21, lit.g1) la art. 41, lit.k1) la alin. (4) al art. 55, lit.e1) la alin. (3) al art. 67, cap. VIII1 cu art. 771-773; introduce, la 1 aprilie 2005, alin. (11) la art. 177; abrogă, la 1 mai 2005, art. 21 alin. (3) lit.f), art. 30 alin. (5), art. 33; abrogă, la 1 iunie 2005, art. 141 alin. (1) lit.n), art. 141 alin. (2) lit.f) si j), art. 142 lit.g); abrogă, la 1 aprilie 2005, art. 200 alin. (1) lit.h), i), j) si k) si art. 201 alin. (1) lit.h), j), k) si l)
dispune republicarea
  O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
abrogă art. XXXVII
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.30/2005 privind modificarea alin. (2) și (3) ale art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  O.U.G. nr.45/2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- abroga art. I pct. 8, pct. 9 - referitor la modificarea art. 42 lit. g) din L. nr. 571/2003, pct. 12 - 16, pct. 19 - 21
Abrogată: L. nr.163/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Respinsă: L. nr.164/2005 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal


Marți, 04 octombrie 2022, 10:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.