ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.20 din 23 aprilie 2014
privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Partid păți ilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.20 din 23 aprilie 2014
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.123/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 442/2014
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 05.05.2014
Observatii:începând cu data prevăzută la art. 21,(19 iunie 2014) în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie" se înlocuiește cu sintagma "Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului".
Publicare: M.Of. nr. 325/5 mai. 2014
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (abrogata prin O.U.G. nr.101/2006, L. nr.123/2015)
- abrogă la 19 iunie 2014 art. 1 alin. (1) - (41), (5) - (7), art. 2, art. 3
  L. nr.123/2012 Legea energiei electrice și a gazelor naturale
- introduce pct. 581 la art. 100, alin. (11) și (1_2) la art. 104; înlocuiește sintagma "Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri" cu sintagma "Ministerul Economiei"
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.123/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1), art. 5, art. 6 alin. (2), art. 8 alin. (1) și (2), art. 10, art. 11 alin. (2) și (4), art. 11 alin. (8), art. 15 alin. (1), art. 15 alin. (2) partea introductivă, art. 16 alin. (1), (2) și (4), art. 17 alin. (2), art. 20, art. 23; introduce alin. (31) la art. 3, alin. (41) și (42) la art. 3, alin. (6) la art. 3, alin. (51) la art. 11, alin. (11) la art. 15; abrogă art. 4 alin. (2), art. 8 alin. (3)-(5), art. 9, art. 14, art. 18, art. 19 alin. (3) și (6)
Modificată: O.U.G. nr.30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea unor acte normative
- modifică titlul; în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului" se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Economiei”; abrogă art. 1 - 8 si 10 (în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență)


Joi, 18 august 2022, 22:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.