ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.110 din 20 decembrie 2017
privind Programul de susținere a întreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.110 din 20 decembrie 2017
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.209/2018 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 128/2018
În vigoare: Intră în vigoare la: 27.12.2017
Publicare: M.Of. nr. 1029/27 dec. 2017
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.209/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
- modifică art. 1 alin. (3) lit. a), art. 2, art. 3 alin. (1) lit. h), art. 6 alin. (2); introduce alin. (31) la art. 1, alin. (11) la art. 3, alin. (18) la art. 12
Modificată: O.U.G. nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare
- modifică art. 1 alin. (3) si (31), art. 2 lit. k) si l), art. 3 alin. (1) lit. h), art. 5, art. 6 alin. (2); introduce alin. (32) si (33) la art. 1; abrogă art. 2 lit. b) si art. 7
  O.U.G. nr.42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
- modifică art. 1 alin. (3) lit. a) si lit. b), art. 1 alin. (32) si (33), art. 2 lit. c) si i), art. 3 alin. (1) lit. c), d) si f), art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 8 alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (3) lit. b); introduce alin. (34) la art. 1, lit. i) la art. 3 alin. (1)
  O.U.G. nr.48/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 2 lit. k)
  O.U.G. nr.89/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
- modifică art. 2 lit. a) si art. 8 alin. (2) si (3)
  L. nr.75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
- modifică titlul, art. 1 alin. (1), (2) si (4), art. 2 lit. a), art. 3 alin. (1) lit. c), d) si g), art. 3 alin. (3); introduce alin. (41) la art. 1, lit. o) la art. 2
  O.U.G. nr.98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
- Prorogă intrarea în vigoare a prevederilor art. I pct. 2—6 și 9 și ale art. II din L. nr. 75/2020, până la data obținerii deciziei de autorizare a Comisiei Europene
  O.U.G. nr.143/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020
- modifică art. 1 alin. (33) si (34); abrogă art. 3 alin. (1) lit. i)
  O.U.G. nr.16/2021 Ordonanta de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a întreprinderilor mici si mijlocii si a întreprinderilor mici cu capitalizare de piată medie — IMM INVEST ROMÂNIA, precum si pentru modificarea si completarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitătii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 42/2020
- modifică art. 1 alin. (31), art. 2 lit. a) si k), art. 3 alin. (1) lit. a), d) si g) si alin. (3), art. 5 alin. (3) si art. 8 alin. (5); introduce alin. (11), (12), (33.a), (35) si (36) la art. 1 si art. 11
dispune republicarea
  L. nr.236/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținerea întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
- aprobă O.U.G. nr. 98/2020
  O.U.G. nr.142/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, precum și pentru modificarea art. 164 alin. (21) și (22) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- modifică art. 1 alin. (12 ), art. 2 lit. d), f) - h) si k), art. 3 alin. (11), art. 4, art. 5 alin. (3), art. 6 alin. (1), art. 8 alin. (1), (4), (6) si (7), art. 9 alin. (1) si (3), art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (1) si (2), art. 12 alin. (16); introduce alin. (42) la art. 1
dispune republicarea


Luni, 24 ianuarie 2022, 16:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.