LEGE nr.190 din 24 mai 2004
privind stimularea privatizării și dezvoltării societăților comerciale din domeniul agriculturii
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.190 din 24 mai 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 170/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
expunerea de motive la Lege
Publicare: M.Of. nr. 470/26 mai. 2004
Functie activa:
Derogare de la: L. nr.143/1999 privind ajutorul de stat (abrogata prin O.U.G. nr.117/2006)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.354/2004 pentru promulgarea Legii privind stimularea privatizării și dezvoltării societăților comerciale din domeniul agriculturii
Modificată: O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
modifică art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8; introduce art.9-14
  L. nr.507/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
aprobă O.G. nr. 94/2004 si modifică art.1 alin. (1) partea introductiva, art.2,art.12, art.13; introduce la art.1 alin. (1) lit. e) si alin. (3); abrogă art.11
  O.U.G. nr.26/2005 privind abrogarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante
abrogă art. 1, art. 2, art. 4-10 si art. 12-14


Vineri, 19 august 2022, 11:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.