LEGE nr.103 din 23 septembrie 1996
Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.95/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare (abrogat prin O. nr.218/2008)
  O. nr.93/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru stabilirea Criteriilor de acordare a licenței de funcționare pentru gestionarii fondurilor de vânătoare (abrogat prin O. nr.216/2008)
  O. nr.262/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 2003-2004, pe fondurile de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
  O. nr.264/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru stabilirea caracteristicilor minime ale muniției permise pentru vânarea unor specii de vânat în România cu arme de vânătoare cu țevi ghintuite (abrogat prin O. nr.395/2018)
  O. nr.280/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Reglementărilor tehnice privind jujeul purtat de câinii pentru pază care însoțesc turmele și cirezile de animale pe fondurile de vânătoare
  O. nr.282/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Criteriilor tehnico-profesionale ce trebuie îndeplinite de persoanele care urmează să fie angajate de gestionarii fondurilor de vânătoare pentru asigurarea pazei fondurilor de vânătoare
  O. nr.279/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Instrucțiunilor de calcul al tarifelor de atribuire în gestiune, respectiv de pornire la licitația pentru atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare (abrogat prin O. nr.218/2008)
  O. nr.126/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea modelului de contract-cadru de gestionare a fondurilor de vânătoare specifice fiecărei categorii de gestionari prevăzute de Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, republicată (abrogat prin O. nr.219/2008)
  L. nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
  O. nr.583/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea modelelor de acte adiționale la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, în vederea actualizării contractelor de gestionare încheiate până la data de 18 februarie 2004
  O.G. nr.81/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare
  O. nr.635/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea permisului de vânătoare (abrogat prin O. nr.539/2009)
  O. nr.71/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și practicarea vânătorii (abrogat prin O. nr.353/2008)
  Statut/2005 STATUTUL Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România (abrogat prin Statut/2009)
  O. nr.1.203/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea capturării de exemplare din speciile de păsări cuprinse în anexele la Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, republicată, pe fondurile de vânătoare din cuprinsul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", precum și pe fondurile de vânătoare din județele unde există suspiciunea influenței aviare


Miercuri, 17 august 2022, 09:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.