LEGE nr.103 din 23 septembrie 1996
Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.420/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea modelelor de acte adiționale care trebuie încheiate la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, în temeiul Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, republicată
  O. nr.421/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, pisică sălbatică și uliu care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2002-2003
  O. nr.438/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind tipărirea, înregistrarea, gestionarea, eliberarea și folosirea autorizațiilor de vânătoare (abrogat prin O. nr.353/2008)
  O. nr.488/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului pentru dobândirea calității de expert tehnic extrajudiciar în specialitatea "vânătoare", precum și privind activitatea experților tehnici extrajudiciari în specialitatea "vânătoare"
  O. nr.95/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare (abrogat prin O. nr.218/2008)
  O. nr.93/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru stabilirea Criteriilor de acordare a licenței de funcționare pentru gestionarii fondurilor de vânătoare (abrogat prin O. nr.216/2008)
art.8 alin.1 lit.o si p si alin.2
  O. nr.94/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind stabilirea raselor de câini admise la vânătoare în România (abrogat prin O. nr.536/2009)
art.8 lit u si art.51 alin.1
  O. nr.126/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 421/2002 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, pisică sălbatică și uliu care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2002-2003
  O. nr.147/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru modificarea anexelor la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare
art.3 si 47
  O. nr.262/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 2003-2004, pe fondurile de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
art. 8 alin. 1 lit. e)
  O. nr.264/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru stabilirea caracteristicilor minime ale muniției permise pentru vânarea unor specii de vânat în România cu arme de vânătoare cu țevi ghintuite (abrogat prin O. nr.395/2018)
art. 33 lit. e) si art. 51 alin. (1)
  O. nr.280/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Reglementărilor tehnice privind jujeul purtat de câinii pentru pază care însoțesc turmele și cirezile de animale pe fondurile de vânătoare
art. 24 lit. g)
  O. nr.282/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Criteriilor tehnico-profesionale ce trebuie îndeplinite de persoanele care urmează să fie angajate de gestionarii fondurilor de vânătoare pentru asigurarea pazei fondurilor de vânătoare
art. 18, art. 51alin. (1)
  O. nr.279/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Instrucțiunilor de calcul al tarifelor de atribuire în gestiune, respectiv de pornire la licitația pentru atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare (abrogat prin O. nr.218/2008)
art.8 alin.(1) lit.c), art.51 alin.(1)
  O. nr.338/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2003-14 mai 2004
art. 8 alin. 1 lit. e)
  O. nr.379/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului Internațional de Vânătoare și Protecție a Vânatului
art.8 alin.(1) lit. z si art. 51 alin.(1)
  O. nr.387/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru împuternicirea inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic de a încheia contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare
art.12, art.51 alin.1
  O. nr.491/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind modificarea perioadei legale de vânare la specia Coturnix coturnix (prepelița) pentru sezonul de vânătoare 2003/2004
art. 8 alin. (1) lit. f) si art. 10 lit. a)
  O. nr.668/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup și pisică sălbatică care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2003-2004
art. 30 alin. (2) si anexa nr. 2
  O. nr.678/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind restricționarea vânătorii la speciile de păsări de baltă și de pasaj pe fondurile de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", sit Ramsar de importanță internațională (abrogat prin O. nr.936/2003)
art.8 alin. (1) lit. a), f) si z), art. 25 alin. (3)
  O. nr.936/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind restricționarea vânătorii la un număr de 20 de specii de păsări de baltă și de pasaj pe fondurile de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", sit Ramsar de importanță internațională
art. 8 alin. (1) lit. a), f) si z), art. 25 alin. (3)
  O. nr.126/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea modelului de contract-cadru de gestionare a fondurilor de vânătoare specifice fiecărei categorii de gestionari prevăzute de Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, republicată (abrogat prin O. nr.219/2008)
art.8 alin.(1) lit.b), art.51 alin.(1)
  O. nr.297/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2004 - 14 mai 2005
art.8 alin. (1) lit.e)
  O. nr.490/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru înlocuirea anexelor nr. 1, 2, 3 și 4, pentru gestionarii: AJVPS Tulcea, AVPS "Diana" București, AVPS "Delta Club" București, AVPS "Bradul" București și AJVPS Constanța pentru fondurile de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării" și al județului Tulcea, la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 297/2004 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2004-14 mai 2005
  O. nr.512/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea efectivelor optime pentru principalele specii de vânat din România (cerb comun, cerb lopătar, căprior, capră neagră, mistreț, iepure, fazan, potârniche, cocoș de munte și râs)
art.8 alin.(1) lit.e)
  O. nr.583/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea modelelor de acte adiționale la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, în vederea actualizării contractelor de gestionare încheiate până la data de 18 februarie 2004
art.12 alin.(3), art.51 alin.(1)
  O. nr.615/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru modificarea anexelor la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare
  O. nr.635/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea permisului de vânătoare (abrogat prin O. nr.539/2009)
art.27, art. 51 alin. (1)
  O. nr.668/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică și lup care se pot recolta, pe gestionari și fonduri de vânătoare, în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005, precum și a condițiilor speciale de recoltare a exemplarelor aprobate
art. 30 alin. (2) si anexa nr. 2
  O. nr.918/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru modificarea anexelor nr. 2-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, cu modificările ulterioare
art. 3 si 47
  O. nr.71/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și practicarea vânătorii (abrogat prin O. nr.353/2008)
art. 8 alin. (1) lit. d), art. 51 alin. (1)
  O. nr.343/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic la care vânarea este permisă pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2005 - 14 mai 2006
art. 8 alin. (1) lit.e)
  O. nr.418/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului Internațional de Vânătoare și Protecție a Vânatului
art. 8 alin. (1) lit. i), x) si z)
  O. nr.462/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru modificarea anexelor la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, cu modificările ulterioare
art. 3 si art. 47
  O. nr.509/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare și organizarea licitațiilor pentru atribuirea în gestiune, precum și modificarea și completarea art. 17 din anexele nr. 1-4 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 126/2004 pentru aprobarea modelului de contract-cadru de gestionare a fondurilor de vânătoare specifice fiecărei categorii de gestionari prevăzute de Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, republicată (abrogat prin O. nr.218/2008)
art. 8 alin. (1) lit. b) si z), art. 12 si art. 51 alin. (1)
  O. nr.684/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și practicarea vânătorii, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 71/2005
art. 8 alin. (1) lit. d) si art. 51 alin. (1)


Miercuri, 17 august 2022, 08:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.