LEGE nr.103 din 23 septembrie 1996
Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului
Fisa actului

Descriptori:

Agricultură
protecția
culturilor agricole și a animalelor domestice
O. nr.567/1999   (M.A.P.P.M., M.A.A.)
L. nr.103/1996

Animale
fond cinegetic și protecția vânatului din fauna sălbatică
H.G. nr.92/2000
L. nr.103/1996

protecție
O. nr.567/1999   (M.A.P.P.M., M.A.A.)
L. nr.103/1996

Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi
fonduri de vânătoare, deținere, folosire, condiții
O. nr.664/2000   (M.A.P.P.M.)
L. nr.103/1996

Căi de atac
contestații, licitații, atribuire drept de gestionare a fondurilor de vânătoare, termene
L. nr.103/1996
O. nr.664/2000   (M.A.P.P.M.)

Cercetare științifică
cu profil silvic, rezervații științifice, fonduri de vânătoare, gestionare, condiții
L. nr.103/1996
O. nr.664/2000   (M.A.P.P.M.)

unități cu profil cinegetic, fonduri de vânătoare, gestionare
L. nr.103/1996
O. nr.999/1999   (M.A.P.P.M.)

Comisia Națională de Evaluare a Trofeelor de Vânat
constituire
L. nr.103/1996
O. nr.142/2001   (M.A.A.P.)

Consiliul Național de Vânătoare
înființare
L. nr.103/1996

Contracte
de gestiune, fonduri de vânătoare, încheiere, condiții, tarife, stabilire
L. nr.103/1996
O. nr.664/2000   (M.A.P.P.M.)

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
fondul cinegetic și protecția vânatului
L. nr.103/1996

Culturi vegetale
agricole, protejare
L. nr.103/1996

Daune
fapte ilicite aduse fondului cinegetic
L. nr.103/1996
H.G. nr.92/2000

Despăgubiri
daune, fapte ilicite aduse fondului cinegetic, cuantum
L. nr.103/1996

Fauna sălbatică
protecție, procedură de comercializare, condiții
L. nr.137/1995
L. nr.103/1996
O.U.G. nr.236/2000
H.G. nr.92/2000
O. nr.647/2001   (M.A.P.M.)
vezi:  mediu înconjurător

Fondul cinegetic
contracte de gestiune, drept de gestionare a fondurilor de vânătoare, criterii, atribuire, condiții
L. nr.103/1996
O. nr.664/2000   (M.A.P.P.M.)
O. nr.167/2001   (M.A.A.P.)

fapte ilicite, daune, cuantum
L. nr.103/1996
H.G. nr.92/2000

și protecția vânatului
L. nr.103/1996

Fondul de protecție a vânatului
constituire și utilizare
L. nr.103/1996
O. nr.58/2001   (M.A.A.P.)

Fonduri de vânătoare
atribuite unităților de învățământ în scop didactic
L. nr.103/1996
O. nr.167/2001   (M.A.A.P.)

atribuții, gestionare, condiții
L. nr.103/1996
H.G. nr.12/2001
O. nr.664/2000   (M.A.P.P.M.)

contracte de gestionare a fondurilor de vânătoare, încheiere împuternicire inspectorate teritoriale de regim silvic și cinegetic, model, aprobare
L. nr.103/1996
O. nr.43/2001   (M.A.A.P.)

Infracțiuni, fapte interzise, prevăzute în
normele cu privire la
fondul cinegetic și protecția vânatului
L. nr.103/1996

Inspectori voluntari de vânătoare
atestare, condiții
L. nr.103/1996

Învățământ
fonduri de vânătoare atribuite direct în scop didactic
L. nr.103/1996
O. nr.167/2001   (M.A.A.P.)

profil silvic, fonduri de vânătoare, rezervații științifice, gestionare, condiții
L. nr.103/1996
O. nr.664/2000   (M.A.P.P.M.)

unități de învățământ
silvic cu profil cinegetic, fonduri de vânătoare, gestionare
L. nr.103/1996
O. nr.999/1999   (M.A.P.P.M.)

Licitații publice
fonduri de vânătoare
determinare, gestionare, condiții
L. nr.103/1996
O. nr.664/2000   (M.A.P.P.M.)
O. nr.167/2001   (M.A.A.P.)

organizare, atribuire în gestiune, regulament
L. nr.103/1996
O. nr.664/2000   (M.A.P.P.M.)

Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
fondurile de vânătoare
L. nr.103/1996
O. nr.664/2000   (M.A.P.P.M.)

Oficii cinegetice
organizare licitații publice, fonduri de vânătoare, condiții
L. nr.103/1996
O. nr.664/2000   (M.A.P.P.M.)

Organizații vânătorești
fonduri de vânătoare, drept de gestionare, criterii, condiții
L. nr.103/1996
O. nr.664/2000   (M.A.P.P.M.)
O. nr.167/2001   (M.A.A.P.)
vezi:  Fonduri de vânătoare

Pază
protecție culturi agricole și animale, condiții
L. nr.103/1996

Prețuri
minime pentru acțiuni de vânătoare în România pentru cetățeni străini, stabilire
L. nr.103/1996
O. nr.371/2000   (M.A.P.P.M.)

Procedură
grațioasă
rezolvare contestații, licitații publice, fonduri de vânătoare
L. nr.103/1996
O. nr.664/2000   (M.A.P.P.M.)

Rezervații
de genofond
conservare
L. nr.103/1996
O. nr.999/1999   (M.A.P.P.M.)

fonduri de vânătoare, constituire, condiții
L. nr.103/1996
O. nr.167/2001   (M.A.A.P.)

Silvicultură
fonduri de vânătoare
drept de gestiune, condiții
L. nr.103/1996
O. nr.664/2000   (M.A.P.P.M.)

Străini
acțiuni de vânătoare în România, prețuri și tarife, stabilire
L. nr.103/1996
O. nr.371/2000   (M.A.P.P.M.)

Tarife
minime pentru acțiuni de vânătoare în România pentru cetățenii români și străini, stabilire
L. nr.103/1996

pentru
de atribuire în gestiune a fondurilor de vânătoare, determinare
L. nr.103/1996
O. nr.664/2000   (M.A.P.P.M.)

de participare la licitații publice
L. nr.103/1996
O. nr.664/2000   (M.A.P.P.M.)

Terenuri
care compun fonduri de vânătoare, determinare, tarife licitații
L. nr.103/1996
O. nr.664/2000   (M.A.P.P.M.)

Vânat
protecție
L. nr.103/1996

specii de bază, determinare, tarife licitații
L. nr.103/1996
O. nr.706/2001   (M.A.P.M.)
vezi:  MAAP

Vânătoare
aprobarea cotelor de recoltă la căprior, pentru sezonul de vânătoare 2000-2001, condiții
L. nr.103/1996
O. nr.573/2000   (M.A.P.P.M.)

arme de vânătoare cu țevi ghintuite, caracteristici minime ale muniției pentru vânarea unor specii de vânat
L. nr.103/1996
O. nr.173/2001   (M.A.A.P.)

Comisia Națională de Evaluare a Trofeelor de Vânat, constituire
L. nr.103/1996
O. nr.142/2001   (M.A.A.P.)

Consiliul Național de Vânătoare
L. nr.103/1996

contracte de gestionare a fondurilor de vânătoare, încheiere inspectorate teritoriale de regim silvic și cinegetic
L. nr.103/1996
O. nr.43/2001   (M.A.A.P.)

Fondul de protecție a vânatului, constituire și utilizare
L. nr.103/1996
O. nr.58/2001   (M.A.A.P.)

fonduri de vânătoare, atribuire, condiții
drept de gestionare, criterii, condiții
L. nr.103/1996
O. nr.999/1999   (M.A.P.P.M.)
O. nr.167/2001   (M.A.A.P.)

în România, rase de câini, admiși, stabilire
L. nr.103/1996
O. nr.214/2001   (M.A.A.P.)

în sezonul de vânătoare 15 mai 2001 -14 mai 2002, condiții
L. nr.103/1996
O. nr.161/2001   (M.A.A.P.)

permise, autorizații, taxe
L. nr.27/1994
L. nr.103/1996

sezon de vânătoare 2001-2002, exemplare din specii strict protejate ce se pot recolta din fauna sălbatică, condiții
L. nr.13/1993    [aderare]
L. nr.103/1996
O. nr.354/2001   (M.A.A.P.)


Miercuri, 17 august 2022, 08:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.