ORDONANȚĂ nr.23 din 11 august 1995
privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun și bauturi alcoolice
Descriptori | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.23 din 11 august 1995
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.132/1995 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 193/25 aug. 1995 text
Republicare: M.Of. nr. 374/23 dec. 1997
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.132/1995 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice (abrogata prin L. nr.571/2003)
Referită de: O. nr.213/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun și bauturi alcoolice
Modificată: O.U.G. nr.17/1997 pentru modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun și bauturi alcoolice (abrogata prin L. nr.571/2003)
  L. nr.133/1997 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice (abrogata prin L. nr.571/2003)
Referită de: O. nr.1.419/1997 pentru aprobarea Normelor de modificare și de completare a Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun și bauturi alcoolice, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr.213 din 5 februarie 1996
  O. nr.2.045/1997 pentru aprobarea Normelor de modificare și de completare a Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun și bauturi alcoolice
  O. nr.2.143/1997 pentru aprobarea Normelor de completare a Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun și bauturi alcoolice
Republicare: M.Of. nr. 374/23 dec. 1997
Referită de: O. nr.126/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.23/1995
  O. nr.457/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.23/1995
  O. nr.998/1998 al ministrului finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice
Modificată: O.G. nr.86/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice (abrogata prin L. nr.571/2003)
modifică art.4, art.5, art.8 alin.(3), art.10, art.11, art.12, art.15; introduce art.121
Referită de: O. nr.1.772/1998 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice, republicată, cu modificările ulterioare
Modificată: O.U.G. nr.60/1999 pentru modificarea alin. 4 al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice (abrogata prin L. nr.571/2003)
modifică art.5 alin.(4)
Referită de: O. nr.980/1999 al ministrului finanțelor pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice, republicată, cu modificările ulterioare
Modificată: O.U.G. nr.47/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice (abrogata prin L. nr.571/2003)
modifică art.5 alin.(4), art.121, art.15 lit.j; completează art.7 cu un nou alineat; introduce art.131; abrogă art.4, alin.(6)-(8), art.5 alin.(7)
  O.U.G. nr.194/2001 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
abrogă art.131 și art.II, III și IV din O.U.G.nr.47/2000
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.U.G. nr.57/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum și a unor alte acte normative
introduce doua alineate noi, dupa alin. (2) al art. 8
Abrogată: L. nr.571/2003 privind Codul fiscal
Respinsă: L. nr.74/2004 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 86/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 14:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.