ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.90 din 24 iunie 2008
privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.90 din 24 iunie 2008
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.278/2008 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 597/2008
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 481/30 iun. 2008
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.278/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate (abrogata prin L. nr.162/2017)
- modifică art. 5 lit. b) și c), art. 73 alin. (6), art. 82 alin. (1) și (3); abrogă art. 83 alin. (2)
Modificată: O.U.G. nr.78/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate (abrogata prin L. nr.162/2017)
- modifică art. 53 alin. (3), art. 77 alin. (3), art. 79 alin. (1), art. 83; introduce alin. (21) la art. 68, alin. (21) la art. 75, alin. (4) la art. 77, alin. (21)-(23) și alin. (4) la art. 78
  O.G. nr.23/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situatiilor financiare anuale consolidate și a Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
- modifică titlul, art. 21 alin. (4), art. 27, art. 32 alin. (1), art. 40 alin. (2), art. 54 lit. g), art. 63 alin. (4) lit. f), art. 68 alin. (1), (3)-(5) și (9), art. 70 alin. (4), art. 73 alin. (4), (7) și (9), art. 77, art. 79 alin. (1); introduce alin. (3)-(6) la art. 16, alin. (15) și (16) la art. 73, titlul II1 cu art. 811, după art. 81, art. 85; abrogă art. 78 alin. (1), (2), (21), (22), (3) și (4); înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma "supraveghere(a) publică" cu sintagma "supraveghere(a) în interes public", sintagma "organismul de supraveghere publică prevăzut la tilul II" cu sintagma "organismul de supraveghere în interes public", sintagma "regulament(ul) intern de organizare și funcționare" cu sintagma "Regulament(ul) de organizare și funcționare", sintagma "Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar" cu sintagma "Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile"
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2012, art. 36 alin. (2)
dispune republicarea
  L. nr.149/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și a Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați și pentru modificarea altor acte normative
- aprobă O.G. nr. 23/2012 și modifică art. 27 partea introductivă, art. 68 alin. (1), (4) și (5), art. 73 alin. (4), art. 811 alin. (5)
Abrogată: L. nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative


Miercuri, 05 octombrie 2022, 06:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.