ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.23 din 5 martie 2008
privind pescuitul și acvacultura
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.15/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind condițiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum și modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv (abrogat prin O. nr.369/2016)
  O. nr.29/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor privind prohibiția pescuitului în anul 2011
  O. nr.36/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind practicarea pescuitului comercial de calcan în Marea Neagră (abrogat prin O. nr.128/2012)
  O. nr.44/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate (abrogat prin O. nr.126/2017)
  O. nr.40/2012 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor privind prohibiția pescuitului în anul 2012
  O. nr.75/2012 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind autorizarea exercitării pescuitului sturionilor în scopul reproducerii artificiale pentru obținerea de puiet pentru acvacultura și popularea de susținere a bazinelor piscicole naturale, precum și în scop științific (abrogat prin O. nr.545/2016)
  O. nr.84/2012 al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurildr privind măsurile de refacere și conservare a populațiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale și dezvoltarea acvaculturii de sturioni în România (abrogat prin O. nr.545/2016)


Sâmbătă, 24 septembrie 2022, 18:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.