ORDIN nr.486 din 15 iunie 2007
al ministrului economiei și finanțelor pentru aprobarea Procedurii privind stingerea creanțelor reprezentând impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului de stat și/sau a creanțelor reprezentând contribuții sociale administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.486 din 15 iunie 2007
Emitent: Ministerul Economiei și Finanțelor
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 420/22 iun. 2007
Functie activa:
Abrogă: O. nr.656/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Procedurii de stingere a creanțelor reprezentând impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului de stat și/sau a creanțelor reprezentând contribuții sociale administrate de Ministerul Finanțelor Publice prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile supuse executării silite
Modifică: O. nr.585/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale (abrogat prin O. nr.1.015/2014)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.2.142/2008 al ministrului economiei și finanțelor pentru modificarea și completarea Procedurii privind stingerea creanțelor reprezentând impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului de stat și/sau a creanțelor reprezentând contribuții sociale administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobată prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 486/2007 (abrogat prin O. nr.1.054/2016)
  O. nr.20/2010 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Procedurii privind stingerea creanțelor reprezentând impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului de stat și/sau a creanțelor reprezentând contribuții sociale administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobată prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 486/2007 (abrogat prin O. nr.1.054/2016)
Abrogat: O. nr.1.054/2016 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru analiza și soluționarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanțe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile, precum și de stabilire a documentației care însoțește cererea


Miercuri, 17 august 2022, 10:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.