ORDIN nr.634 din 13 octombrie 2006
al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.634 din 13 octombrie 2006
Emitent: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 1048/29 dec. 2006
Functie activa:
Abrogă: O. nr.946/2000 al președintelui Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie pentru aprobarea Instrucțiunilor privind întocmirea documentației cadastrale tehnice necesare la înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară a actelor și faptelor juridice referitoare la terenuri și construcții
totodata, abrogă:
O. nr.93/2004 al președintelui Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie pentru modificarea Instrucțiunilor privind întocmirea documentației cadastrale tehnice necesare la înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară a actelor și faptelor juridice referitoare la terenuri și construcții, aprobate prin Ordinul președintelui Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie nr. 946/2000
Modifică: O. nr.534/2001 al ministrului administrației publice privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.134/2009 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea și completarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006 (abrogat prin O. nr.700/2014)
  O. nr.415/2009 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru completarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006 (abrogat prin O. nr.700/2014)
  O. nr.528/2010 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind abrogarea alin. (2) al art. 28 din Regulamentul privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006 (abrogat prin O. nr.700/2014)
  O. nr.785/2011 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea și completarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006 (abrogat prin O. nr.700/2014)
- modifică titlul
dispune republicarea
Abrogat: O. nr.700/2014 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară


Luni, 24 ianuarie 2022, 20:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.