LEGE nr.96 din 21 aprilie 2006
privind Statutul deputaților și al senatorilor
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.338/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor și ale art. 208 din Regulamentul Camerei Deputaților
- art. 7 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.345/2015 DECIZIA nr. 345 din 7 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, precum și ale art. 82 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
art. 16 alin. (2) lit. a)
  D.C.C. nr.869/2015 DECIZIA nr. 869 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri prevenirea și sancționarea corupției și ale art. 16 alin. (2) lit. ej din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, precum și a prevederilor art. 83 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 și ale art. 17 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 96/2006
- art. 16 alin. (2) lit. e) și art. 17 alin. (1) teza a doua
  D.C.C. nr.97/2017 DECIZIA nr. 97 din 7 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (1) lit. a) și art. 83 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, precum și a celor ale art. 17 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
art. 17 alin. (1)


Marți, 18 ianuarie 2022, 03:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.