ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.13 din 22 februarie 2006
privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.20/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru măsurile 211 "Sprijin pentru zona montană defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană" și 214 "Plăți de agromediu" din Programul național de dezvoltare rurală 2007-2013 și pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 723/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a condiționării, modulării și a sistemului integrat de gestiune și control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, referitor la transferul exploatațiilor agricole


Vineri, 30 septembrie 2022, 21:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.