ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.158 din 17 noiembrie 2005
privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.218/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 lit. A din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
art. 12 lit. A
  D.C.C. nr.66/2007 DECIZIA nr. 66 din 25 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
  D.C.C. nr.1.035/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, în ansamblul său, precum și a dispozițiilor art. 1 alin. (1) din aceeași ordonanță, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, în ansamblul său, precum și a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din aceeași ordonanță și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare
- ordonanța în ansamblu și art. 10 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.266/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
art. 10 alin. (1)
  D.C.C. nr.1578/2011 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
art. 10 alin. (1)
  D.C.C. nr.324/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- art. 40 alin. (1)
  D.C.C. nr.584/2015 DECIZIA nr. 584 din 29 septembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și a ordonanței de urgență a Guvernului în ansamblul său
art. 1 alin. (2)
  D.C.C. nr.57/2016 DECIZIA nr. 57 din 16 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
art. 40 alin. (1)
  D.C.C. nr.371/2016 DECIZIA nr. 371 din 2 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 alin. (3) lit. a) și art. 40 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, în ansamblul său
  D.C.C. nr.575/2016 DECIZIA nr. 575 din 12 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
art. 40 alin. (1)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.460/2017 DECIZIA nr. 460 din 22 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
art. 33
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.723/2018 DECIZIA nr. 723 din 20 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- art. 40 alin. (1) (respinge ca neîntemeiată).
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.323/2019 DECIZIA nr. 323 din 21 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și a sintagmei "cu excepția personalului militar în activitate, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special" din art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- sintagma"cu excepția personalului militar în activitate, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special" din art. 61
  D.C.C. nr.244/2021 DECIZIA nr. 244 din 20 aprilie 2021 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (11) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, cu referire la sintagma "în vârstă de până la 16 ani"
- sintagma „în vârstă de până la 16 ani” cuprinsă în art. 26 alin. (11)


Miercuri, 28 septembrie 2022, 16:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.