LEGE nr.163 din 1 iunie 2005
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.163 din 1 iunie 2005
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 2/2005
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 466/1 iun. 2005
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifica art. I pct. 1 si pct. 2, art. II, art. III; introduce pct. 11 - 16 la art. I, pct. 6 - 39 la art. I, art. II1, art. IV - VI
Abrogă: O.U.G. nr.24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Modifică: O.G. nr.71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală
- aproba cu modificari si completari O.U.G. nr. 138/2004 si abroga art. 6 alin. (2)
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- aproba cu modificari si completari O.U.G. 138/2004 si modifica art. 17, art. 19 alin. (3), art. 24 alin. (12), art. 41, art. 42 lit. a) si g), art. 43 alin. (2), art. 48 alin. (4) lit. d) pct. 3, art. 48 alin. (5) lit. c) si j), art. 57 alin. (4), art. 65 alin. (2) lit. a), art. 66 alin. (1) si (4), art. 67 alin. (2), art. 67 alin. (3) lit. a), e) si g), art. 67 alin. (4), art. 67 alin. (5), art. 76, art. 77, art. 80 alin. (3), art. 82 alin. (5), art. 83 alin. (4) lit. b), art. 84 alin. (2), denumirea marginala a art. 90, art. 90 alin. (1), art. 93, art. 109 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. k) si m), art. 116 alin. (2) lit. a), art. 116 alin. (4) lit. a) si b), art. 117 lit. a), art. 140 alin. (2) lit. a), art. 141 alin. (1) lit. k) si m), art. 154, art. 161 alin. (7) partea introductiva, art. 162 lit. g), art. 175 alin. (1) lit. e), art. 175 alin. (2) lit. f), art. 176, art. 177 alin. (1), art. 201 alin. (1) lit. d), art. 207 lit. m) si o), art. 208 alin. (4) si (5), art. 209 alin. (3), art. 250 alin. (1) pct. 2, art. 270 alin. (11); introduce lit. s) la alin. (4) al art. 21, lit. n) la alin. (5) al art. 48, lit. k1) la alin. (4) al art. 55, alin. (41) la art. 66, lit. a1) - a3) la alin. (3) al art. 67, lit. c1) si e1) la alin. (3) al art. 67, cap. VIII1 cu art. 771 - 773, alin. (31) la art. 80, alin. (31) la art. 83, lit. r) la alin. (7) al art. 161, alin. (11) la art. 177, alin. (3) la art. 187, denumirea marginala la art. 244 si la art. 283; abroga art. 21 alin. (3) lit. f), art. 30 alin. (5), cap. IV din titlul II, art. 91 alin. (4), art. 92, art. 115 alin. (1) lit. n), art. 141 alin. (1) lit. n) si alin. (2) lit. f) si j), art. 142 lit. g), art. 1601 alin. (2) lit. e), art. 200 alin. (1) lit. h), i), j) si k), art. 201 alin. (1) lit. j), k) si l), art. 207 lit. i), j) si k), art. 298 alin. (2)
  O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
- aproba cu modificari si completari O.U.G. nr. 138/2004 si abroga art. XXXVII
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.481/2005 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Abrogată: L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- la 1 ianuarie 2016


Luni, 03 octombrie 2022, 22:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.