HOTĂRÂRE nr.321 din 14 aprilie 2005
privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.321 din 14 aprilie 2005
Emitent: Guvern
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 358/27 apr. 2005
Republicare: M.Of. nr. 19/10 ian. 2008
Temei legal:
  L. nr.137/1995 Legea protecției mediului (abrogata prin O.U.G. nr.195/2005)
art. 4 lit.f)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.137/1995 Legea protecției mediului (abrogata prin O.U.G. nr.195/2005)
  O.U.G. nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării (abrogata prin O.U.G. nr.152/2005)
  L. nr.645/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării (abrogata prin O.U.G. nr.152/2005)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.674/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental (abrogat prin L. nr.121/2019)
- modifică titlul, art.1, art.2, art.4, art.5, art. 6 alin. (1)-(3), art.7 alin. (1), art.8, art. 17; introduce art.51, alin. (3) la art.7, art.81 - 85, mențiunea privind transpunerile directivelor după art.17, anexa nr. 8; abrogă art. 6 alin. (4), art. 9 - 16; înlocuiește anexele nr. 1-7
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 19/10 ian. 2008
Modificat: H.G. nr.1.260/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant (abrogat prin L. nr.121/2019)
- modifică art. 1 alin. (1) partea introductivă, art. 4 alin. (1) partea introductivă, alin. (2) lit. b), alin. (3), (5) și (6), art. 4 alin. (9)-(15), (18), (20), (22) și (23), art. 5 alin. (1) și (3), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) partea introductivă și lit. b)-j), art. 7 alin. (2) lit. a)-c), e), f), j) și k), art. 7 alin. (3) lit. b)-h), art. 10 alin. (1) și (2), art. 11 alin. (1), (3), (4) și (9), art. 13 alin. (1) lit. a), anexa nr. 6; introduce alin. (24)-(29) la art. 4, alin. (4)-(7) la art. 5, alin. (3)-(5) la art. 6, lit. p)-r) la art. 7 alin. (3), lit. e) la art. 13 alin. (1); abrogă art. 7 alin. (1) lit. k), art. 10 alin. (5), art. 11 alin. (7); înlocuiește anexa nr. 8
dispune republicarea
  H.G. nr.944/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant (abrogat prin L. nr.121/2019)
- modifică art. 4 alin. (3), art. 4 alin. (18) partea introductivă, art. 4 alin. (20), art. 4 alin. (22) partea introductivă, art. 4 alin. (27) lit. c), art. 4 alin. (28) partea introductivă, art. 10 alin. (2) și art. 11 alin. (4); introduce anexa nr. 9
Abrogat: L. nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant


Luni, 03 octombrie 2022, 21:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.