HOTĂRÂRE nr.1.946 din 10 noiembrie 2004
privind condițiile în baza cărora funcționarul public cu statut special din sistemul administrației penitenciare are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite și concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.946 din 10 noiembrie 2004
Emitent: Guvern
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 1140/2 dec. 2004
Temei legal:
  L. nr.239/2004 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
art.34 lit. e) si h)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  L. nr.239/2004 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.362/2009 pentru modificarea alin. (1) al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.946/2004 privind condițiile în baza cărora funcționarul public cu statut special din sistemul administrației penitenciare are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite și concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare (abrogat prin H.G. nr.604/2021)
- modifică art. 12 alin. (1)
Abrogat: H.G. nr.604/2021 pentru aprobarea conditiilor în care politistii de penitenciare pot beneficia de concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite, concedii fără plată si bilete de odihnă


Miercuri, 26 ianuarie 2022, 21:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.