HOTĂRÂRE nr.1.647 din 7 octombrie 2004
pentru aprobarea Strategiei de privatizare a societăților comerciale la care Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" exercită, în numele statului, toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.647 din 7 octombrie 2004
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 942/14 oct. 2004
Temei legal:
  L. nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
art.51
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
  O.U.G. nr.11/2002 privind transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială "Horticola" - S.A.București de la Agenția Domeniilor Statului la Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  L. nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  H.G. nr.577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  H.G. nr.839/2002 privind aprobarea transferului pachetelor de acțiuni deținute de stat la Societatea Comercială "Olimp Estival 2002" - S.A. Mangalia și la Societatea Comercială "Neptun Estival 2002" - S.A. Mangalia de la Ministerul Turismului la Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  L. nr.336/2004 privind mandatarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" să exercite atribuțiile instituției publice implicate, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale


Marți, 18 ianuarie 2022, 22:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.