LEGE nr.393 din 28 septembrie 2004
privind Statutul aleșilor locali
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.108/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19, art. 20 alin. (1) și art. 24 alin. (3) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și ale art. 35 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 35
  D.C.C. nr.436/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (1) lit. f) și art. 26 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, ale art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și ale art. 33 alin. (1), art. 99 alin. (1) și alin. (7) teza întâi și art. 111 alin. (2) teza întâi din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 12
  D.C.C. nr.856/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (4)
  D.C.C. nr.915/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (2) lit. h1)
  D.C.C. nr.1.062/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. II alin. (2) din Legea nr. 249/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 16 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.167/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (2) lit. h1)
  D.C.C. nr.1.192/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art.15 alin. (2) lit. e)
  D.C.C. nr.1.183/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 286/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
  D.C.C. nr.134/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1 ) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (2) lit. h1 )
  D.C.C. nr.495/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 57 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și ale art. 2 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 2 alin. (3)
  D.C.C. nr.485/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) și alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (2) lit. h1) și alin. (3)
  D.C.C. nr.677/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și ale art. II alin. (1) din Legea nr. 249/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (2) lit. h1)
  D.C.C. nr.779/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (2) lit. h1)
  D.C.C. nr.1.118/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (2) lit. h1)
  D.C.C. nr.1.190/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (2) lit. h1)
  D.C.C. nr.1.163/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 56 raportate la cele ale art. 69 alin. (1) lit. d) și alin. (3) teza a doua din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 56 raportate la cele ale art. 69 alin. (1) lit. d) și alin. (3) teza a doua
  D.C.C. nr.1.301/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (4)
  D.C.C. nr.68/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (2) lit. h1)
  D.C.C. nr.613/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (2) lit. h1)
  D.C.C. nr.921/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (2) lit. h1)
  D.C.C. nr.952/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și ale art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art. 9 alin. (2) lit. h1)
  D.C.C. nr.1.254/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (2) lit. h1)
  D.C.C. nr.1.578/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (2) lit. h1)
  D.C.C. nr.799/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (4)
  D.C.C. nr.957/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (2) lit. h1)
  D.C.C. nr.1.042/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și ale art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (2) lit. h1)
  D.C.C. nr.1.522/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) și art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și ale art. 69 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
- art. 15 alin. (2) lit. e) și art. 16
  D.C.C. nr.482/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 70 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 70
  D.C.C. nr.613/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h 1 ) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
- art. 9 alin. (2) lit. h1)
  D.C.C. nr.1.076/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 90 alin. (1), art. 91 alin. (1), (3) și (4) și art. 92 alin. (1) și (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și ale art. 9 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
- art. 9 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.1.177/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 69 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și ale art. 57 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 69
  D.C.C. nr.1.461/2011 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 și ale art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (2) lit. h1)
  D.C.C. nr.55/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1)din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (2) lit. h1)
  D.C.C. nr.56/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (3) și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (3) și art. 12
  D.C.C. nr.1.003/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
- art. 15 alin. (2) lit. c)
  D.C.C. nr.153/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. g1)din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și ale art. 69 alin. (5) teza finală din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
- art. 15 alin. (2) lit. g1)
  D.C.C. nr.280/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 si ale art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
- art. 9 alin. (2) lit. h1)
  D.C.C. nr.565/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h 1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (2) lit. h 1)
  D.C.C. nr.157/2015 DECIZIA nr. 157 din 17 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (2) lit. h1)
  D.C.C. nr.655/2015 DECIZIA nr. 655 din 13 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (4) teza finală din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (4) teza finală
  D.C.C. nr.647/2015 DECIZIA nr. 647 din 13 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 15 alin. (2) lit. e)
  D.C.C. nr.806/2015 DECIZIA nr. 806 din 24 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 76 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, precum și ale art. 75 lit. a) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 75 lit. a)
  D.C.C. nr.856/2015 DECIZIA nr. 856 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 25 alin. (3) și art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 15 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.60/2016 DECIZIA nr. 60 din 16 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (4) teza finală din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (4) teza finală
  D.C.C. nr.66/2016 DECIZIA nr. 66 din 16 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (2) lit. f)
  D.C.C. nr.150/2016 DECIZIA nr. 150 din 17 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 76 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și ale art. 75 lit. a) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 75 lit. a)
  D.C.C. nr.175/2016 DECIZIA nr. 175 din 29 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (4) și art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, art. 69 alin. (3), (4) și (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 15 alin. (2) lit. b) și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și art. 91 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- art. 15 alin. (2) lit b) și art. 16 alin. (1)
  D.C.C. nr.393/2016 DECIZIA nr. 393 din 14 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 69 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 15 alin. (2) lit. e)
  D.C.C. nr.427/2016 DECIZIA nr. 427 din 21 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 76 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri prevenirea și sancționarea corupției, precum și ale art. 75 lit. a) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 75 lit. a)
  D.C.C. nr.544/2016 DECIZIA nr. 544 din 12 iulie 2016 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e), art. 16 alin. (1) și (2) și art. 17 alin. (5) din Legea 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și ale art. 57 alin. (2), art. 69 alin. (2) și (3) și art. 72 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 15 alin. (2) lit. e), art. 16 alin. (1) și (2) și art. 17 alin. (5)
  D.C.C. nr.569/2016 DECIZIA nr. 569 din 12 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 77
  D.C.C. nr.598/2016 DECIZIA nr. 598 din 20 septembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 75 lit. b)
  D.C.C. nr.654/2016 DECIZIA nr. 654 din 8 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 15 alin. (2) lit. e)
  D.C.C. nr.664/2016 DECIZIA nr. 664 din 8 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 75 lit. a) și f) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 75 lit. a) și f)
  D.C.C. nr.666/2016 DECIZIA nr. 666 din 8 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 9 alin. (2) lit. h1)
  D.C.C. nr.196/2017 DECIZIA nr. 196 din 23 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 75 lit. a) și f)’ din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 75 lit. a) și f)
  D.C.C. nr.227/2017 DECIZIA nr. 227 din 6 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 75 lit. a) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 75 lit. a)
  D.C.C. nr.229/2017 DECIZIA nr. 229 din 6 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 69 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 15 alin. (2) lit. e)
  D.C.C. nr.684/2017 DECIZIA nr. 684 din 2 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 12
  D.C.C. nr.466/2018 DECIZIA nr. 466 din 12 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (4), art. 25 alin. (1) și (3) și art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, art. 69 alin. (3) și (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- art. 16 (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.664/2018 DECIZIA nr. 664 din 30 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 75 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
  D.C.C. nr.663/2018 DECIZIA nr. 663 din 30 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali si ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 15 alin. (2) lit. b) (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.775/2018 DECIZIA nr. 775 din 29 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. hi) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
- art. 9 alin. (2) lit. H1) (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.820/2018 DECIZIA nr. 820 din 11 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) teza finală și art. 12 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
- art. 9 alin. (4) teza finală (respinge ca neîntemeiată) - art. 12 alin. (3)(respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.295/2019 DECIZIA nr. 295 din 7 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 57 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și ale art. 35 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
- art. 35, (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.699/2019 DECIZIA nr. 699 din 31 octombrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutbnalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, ale art. 16 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, precum si ale art. 252 alin. (1) si art. 442 alin. (1) si (2) din Codul de procedură civilă
- art. 16 alin. (2), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.701/2019 DECIZIA nr. 701 din 31 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 70 și ale art. 76 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, precum și ale art. 75 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
- art. 75, (respinge ca neîntemeiată)


Marți, 04 octombrie 2022, 00:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.