ORDIN nr.1.365 din 16 septembrie 2004
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei nr. 5 din 22 iulie 2004 a Comisiei fiscale centrale pentru aprobarea soluțiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată și probleme de procedură fiscală

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.365 din 16 septembrie 2004
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Publicare: M.Of. nr. 879/27 sep. 2004
Temei legal:
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata (abrogata prin O.U.G. nr.17/2000)
  L. nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului (abrogata prin L. nr.85/2006)
  O.G. nr.11/1996 privind executarea creantelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.61/2002)
  H.G. nr.512/1998 cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
  O.U.G. nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată (abrogata prin L. nr.345/2002)
  H.G. nr.401/2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată
  L. nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  L. nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
  L. nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată (abrogata prin L. nr.571/2003)
  H.G. nr.598/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  O.U.G. nr.78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (abrogata prin L. nr.45/2009)
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  O.G. nr.36/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  L. nr.147/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
  L. nr.191/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  L. nr.230/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică


Marți, 16 august 2022, 00:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.