LEGE nr.346 din 14 iulie 2004
privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.199/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului privind dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare - START
art.25
  O. nr.206/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație nr. 53/2004 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 pentru susținerea accesului microîntreprinderilor și întreprinderilor mici la servicii de instruire și consultanță
art.25
  H.G. nr.1.461/2004 privind aprobarea Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit
art. 25 alin. (3) lit. n)
  O. nr.215/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 de înființare și dezvoltare de incubatoare de afaceri
art.25
  O. nr.240/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii (abrogat prin O. nr.699/2014)
art.9 alin. (5)
  H.G. nr.2.007/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (abrogat prin H.G. nr.387/2007)
art.31 alin. (1)
  O. nr.260/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind implementarea Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
  O. nr.42/2005 al președintelui Agenției Naționle pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii - TIMM 2005
art. 25 alin. (1)
  O. nr.43/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii în dezvoltarea exportului
art. 25 alin. (1)
  O. nr.47/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru informarea și educarea comercianților
art.25 alin. (1)
  O. nr.46/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 de susținere a investițiilor realizate de către întreprinderi nou-înființate și microîntreprinderi, precum și a investițiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici și mijlocii
art. 25 alin. (1)
  O. nr.49/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului
art. 25 alin. (1)
  O. nr.48/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 pentru susținerea accesului microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici la servicii de instruire și consultanță
art. 25 alin. (1)
  O. nr.56/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind modificarea art. 3 din Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii (abrogat prin O. nr.699/2014)
art. 9 alin. (5)
  O. nr.62/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind modificarea subpunctului 2.1 din Procedura de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii - TIMM 2005, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație nr. 42/2005
art. 25 alin. (1)
  O. nr.63/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare - START
art. 25 alin. (1)
  O. nr.79/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit
art. 261
  O. nr.95/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii (abrogat prin O. nr.699/2014)
art. 9 alin. (5)
  O. nr.101/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare de afaceri
art.25
  O. nr.115/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație (abrogat prin O. nr.20/2007)
art. 31 alin. (2)
  O. nr.114/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Național Cooperatist - TINCOOP 2005
art. 25 alin. (1)
  O. nr.129/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind modificarea și completarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație nr. 79/2005
art. 261
  O. nr.140/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii
  O. nr.143/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind modificarea și completarea Procedurii de implementare a Programului național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație nr. 49/2005
art.25 alin. (1)
  O. nr.156/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație (abrogat prin O. nr.20/2007)
art. 31 alin. (2)
  O. nr.155/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind modificarea subpct 2.2 din Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare START
art. 25 alin. (1)
  O. nr.158/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind modificarea pct. 2 din Procedura de implementare a Programului național multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii
art. 25 alin. (1)
  O. nr.5/2006 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Național Cooperatist - TINCOOP 2006
art. 25 alin. (1)
  Decizie nr.248/2010 a președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare START, aprobată prin Decizia președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 69/2010
art. 25, art. 26
  Decizie nr.249/2010 a președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2012 de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri, aprobată prin Decizia președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 125/2010
art. 25 și art. 26
  Decizie nr.61/2011 a președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor-manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii
  Decizie nr.68/2011 a președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/ EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
art. 25
  Decizie nr.70/2011 a președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijloci privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare - START
  Decizie nr.82/2011 a președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii privind modificarea pct. 1 al cap. I din anexa nr. 1 la Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare - START, aprobată prin Decizia președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 70/2011
art. 25
  O. nr.91/2011 al președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilormanager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, aprobată prin Decizia președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 61/2011
art. 25
  Decizie nr.102/2011 a președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2012 pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului
art. 25
  Decizie nr.103/2011 a președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață
art. 25
  Decizie nr.61/2012 a președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru întreprinderi Mici și Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii
  Decizie nr.62/2012 a președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru întreprinderi Mici și Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare - START
  Decizie nr.63/2012 a președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru întreprinderi Mici și Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
  Decizie nr.64/2012 a președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru întreprinderi Mici și Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2012 pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului
  Decizie nr.108/2012 a președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru întreprinderi Mici și Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare START, aprobată prin Decizia președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 62/2012
art. 25


Luni, 24 ianuarie 2022, 00:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.