HOTĂRÂRE nr.881 din 3 iunie 2004
pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului, pentru anul 2004
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.881 din 3 iunie 2004
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 536/15 iun. 2004
Temei legal:
  O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
art.41 alin. (2) lit.a)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
  L. nr.44/1998 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  L. nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
  H.G. nr.647/2001 privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare energetică a României pe termen mediu - 2001-2004
  L. nr.552/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (abrogata prin O.U.G. nr.101/2006, L. nr.123/2015)
  O.U.G. nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate (abrogata prin L. nr.297/2004)
  L. nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  H.G. nr.577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  H.G. nr.1.377/2002 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. și "Electrica Banat" - S.A
  H.G. nr.498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (abrogat prin H.G. nr.250/2007)
  H.G. nr.890/2003 privind aprobarea "Foii de parcurs din domeniul energetic din România"
  H.G. nr.924/2003 privind aprobarea Strategiei de privatizare și suplimentarea serviciilor de consultanță pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București
  H.G. nr.102/2004 pentru aprobarea Strategiei de accelerare a atragerii de investiții și privatizării în sectorul de producere a energiei termoelectrice


Marți, 25 ianuarie 2022, 17:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.