ORDIN nr.1.819 din 18 decembrie 2003
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.819 din 18 decembrie 2003
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 938/24 dec. 2003
Temei legal:
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
art. 60 alin. (1) lit. b)
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
art.27 alin. (3)
Functie activa:
Trimitere la: O. nr.1.394/1995 pentru aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.2.890/2010 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.819/2003 (abrogat prin O. nr.501/2013)
Abrogat: O. nr.501/2013 al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartiza re al retrag ere a creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale


Miercuri, 26 ianuarie 2022, 21:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.