ORDIN nr.1.186//898 din 2003
al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de öigurări de Sănătate nr. 849/297/2003 privind aprobarea formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală, precum și cele cu timbru sec și a normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală, precum și cele cu timbru sec

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.186 din 17 decembrie 2003
Emitent: Ministerul Sănătății
Numar/data: Ordin nr./898 din 17 decembrie 2003
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 938/24 dec. 2003
Temei legal:
  L. nr.73/1969 privind regimul produselor și al substanțelor stupefiante (abrogata prin L. nr.339/2005)
  O.U.G. nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman (abrogata prin L. nr.95/2006)
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
Functie activa:
Modifică: O. nr.849/2003 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală, precum și cele cu timbru sec și a normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală, precum și cele cu timbru sec (abrogat prin O. nr.832/2008)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.832/2008 al ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală
odata cu:
O. nr.849/2003 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală, precum și cele cu timbru sec și a normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală, precum și cele cu timbru sec


Miercuri, 26 ianuarie 2022, 22:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.