HOTĂRÂRE nr.1.485 din 11 decembrie 2003
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.485 din 11 decembrie 2003
Emitent: Guvern
În vigoare: intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.
Publicare: M.Of. nr. 920/22 dec. 2003
Temei legal:
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
art.10 alin. (2)
Functie activa:
Încetează aplicabilitatea: H.G. nr.1.509/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
totodata, încetează aplicabilitatea:
H.G. nr.341/2003 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.509/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  H.G. nr.1.510/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, paraclinice și stomatologice
  H.G. nr.1.511/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale spitalicești, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgență și transport sanitar, precum și a serviciilor de recuperare a sănătății, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  H.G. nr.1.512/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistența medicală primară
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  L. nr.100/1998 privind asistența de sănătate publică (abrogata prin L. nr.95/2006)
  O.G. nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
  O.U.G. nr.83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical
  O.U.G. nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar (abrogata prin O.G. nr.12/2008)
  L. nr.598/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical
  L. nr.41/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar (abrogata prin O.G. nr.12/2008)
  L. nr.143/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2001 pentru ratificarea Protocolului adițional nr. 11, semnat la București la 16 noiembrie 2001, la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992
  O.U.G. nr.152/2002 privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de turism balnear și de recuperare
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.328/2004 pentru modificarea și completarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.485/2003
modifică si completează anexa
Încetare aplicabilitate: H.G. nr.52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005 (abrogat prin H.G. nr.706/2006)


Marți, 16 august 2022, 01:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.