LEGE nr.454 din 12 noiembrie 2003
privind condițiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură și silvicultură
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.399/2003 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45-75 CP DIN, și echipamente agricole noi, cu finanțare de la bugetul de stat
art.15 lit a), b) si c) si art.32
  O. nr.3/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind constituirea comisiilor de soluționare a cererilor de solicitare a sprijinului financiar
art.2 lit.b), art.21 alin. (1)
  O. nr.4/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind declarația beneficiarului în scopul obținerii sprijinului financiar solicitat
art.20 alin.(2)
  O. nr.5/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor privind modul de aprobare a cererilor de solicitare a sprijinului financiar
art.25 alin. (2)
  H.G. nr.171/2004 privind aprobarea sistemului de evidență agricolă a solicitanților de sprijin financiar în agricultură și silvicultură
art.31
  H.G. nr.1.205/2004 privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor agricoli pentru unele legume și fructe proaspete destinate prelucrării industriale
art.32, pct.I.1 din anexa
  H.G. nr.174/2005 privind cuantumul sprijinului financiar acordat în anul 2005 pentru anumite cantități de legume și fructe proaspete destinate prelucrării industriale
art. 32 si pct. I poz. 1 din anexa
  H.G. nr.276/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare agricole noi, combine noi de recoltat cereale și mașini agricole noi care lucrează în agregat cu tractoarele, cu finanțare de la bugetul de stat
art. 3 alin. (1) lit. i) si art. 32


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 14:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.