DECIZIE nr.1.333/EN din 5 noiembrie 2003
privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.1.333/EN din 5 noiembrie 2003
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 802/14 noi. 2003 text
Temei legal:
  O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1), (2) si (3) lit. b), art. 38 alin. (1), (3) si (5).
Functie activa:
Abrogă: Decizie nr.131/2002 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice
Trimitere la: L. nr.676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul telecomunicațiilor (abrogata prin L. nr.506/2004)
  O.G. nr.34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (abrogata prin O.U.G. nr.111/2011)
  O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
  L. nr.304/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice (abrogata prin O.U.G. nr.111/2011)
Functie pasiva:
Modificat: Decizie nr.258/2008 a președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației pentru completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații nr. 1.333/EN/2003 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice (abrogat prin Decizie nr.338/2010)
Abrogat: Decizie nr.338/2010 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice


Miercuri, 17 august 2022, 01:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.