ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.96 din 20 octombrie 2003
privind protecția maternității la locurile de muncă
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.96 din 20 octombrie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.25/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 721/2003
În vigoare: Prezenta ordonanta de urgenta intra în vigoare la data depunerii la Parlament si se aplica începând cu data de 1 februarie 2004.
Publicare: M.Of. nr. 750/27 oct. 2003 text
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.25/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă
modifică art.11 alin.(2), art.15, art.17 alin.(1), art.20 alin.(1)-(3), art.21, art.27 alin.(2) lit.b), art.31; introduce la art.11 alin.(21) si (31
Modificată: O.U.G. nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
abrogă art.11
  L. nr.154/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă
- modifică art. 2 lit. b) și g), art. 5, art. 6, art. 9, art. 10 alin. (1) și (2), art. 13, art. 14, art. 16, art. 19 alin. (3) și (4), art. 21 alin. (1) lit. d) și e), art. 21 alin. (3), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1), anexa nr. 1, anexa nr. 2; introduce alin. (2) la art. 1, mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene după art. 31; abrogă art. 27 alin. (2) lit. b)
dispune republicarea


Miercuri, 28 septembrie 2022, 16:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.