LEGE nr.167 din 22 aprilie 2003
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.61/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.2.133/2005)
art.II alin. (1)


Miercuri, 05 octombrie 2022, 22:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.