ORDIN nr.580 din 10 decembrie 2002
al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile comerțului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii și produse de origine animală
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.580 din 10 decembrie 2002
Emitent: Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 250/11 apr. 2003
Temei legal:
  L. nr.60/1974 Legea sanitară veterinara (abrogata prin O.G. nr.42/2004)
art. 31 alin. 1
Functie activa:
Trimitere la: O. nr.156/1999 al ministrului agriculturii și alimentației pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind anunțarea, declararea și notificarea unor boli transmisibile ale animalelor
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O. nr.353/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile sanitare veterinare pentru recoltarea, importul-exportul și comercializarea materialului seminal de bovine (abrogat prin O. nr.205/2006)
  O. nr.474/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerțul României cu statele membre ale Uniunii Europene și importul din țări terțe de păsări și ouă de incubație (abrogat prin O. nr.144/2006)
  O. nr.477/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate a animalelor și certificarea veterinară pentru comerțul României cu statele membre ale Uniunii Europene și importul din țările terțe de material seminal de la porcine domestice (abrogat prin O. nr.217/2006)
  O. nr.494/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piață a animalelor și a produselor de acvacultură (abrogat prin O. nr.82/2006)
  L. nr.72/2002 zootehniei (abrogata prin L. nr.32/2019)
  O. nr.24/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru stabilirea Listei cuprinzând țările terțe și centrele de colectare a materialului seminal, din care se autorizează importul de material seminal de bovine în România (abrogat prin O. nr.293/2007)
  O. nr.65/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate animală ce guvernează mișcarea ecvideelor între statele membre ale Uniunii Europene și România și importul lor din țări terțe
  O. nr.66/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate și certificarea veterinară pentru comerțul României cu statele membre ale Comunității Europene cu ovine și caprine (abrogat prin O. nr.8/2006)
  O. nr.74/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerțul României cu statele membre ale Uniunii Europene și importul din țări terțe de embrioni proaspeți și congelați proveniți de la animale domestice din specia bovine (abrogat prin O. nr.134/2006)
  O. nr.159/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea condițiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comerțul României cu statele membre ale Uniunii Europene și importul din țările terțe de animale, material seminal, ovule și embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislația specifică (abrogat prin O. nr.293/2007)
  O. nr.236/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerțul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine și porcine (abrogat prin O. nr.61/2006)
  H.G. nr.940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.129/2007 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile comerțului intracomunitar cu anumite animale vii și produse de origine animală


Luni, 03 octombrie 2022, 18:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.