ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.139 din 17 octombrie 2002
privind desființarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.139 din 17 octombrie 2002
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.24/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 556/2002
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 786/29 oct. 2002
Functie activa:
Modifică: L. nr.26/1996 Codul silvic (abrogata prin L. nr.46/2008)
modifică art. 11 alin. (2); introduce lit. c1 la art. 12
  L. nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
modifică anexa nr. 4
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.24/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale "Cai de rasă" - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor
modifică art.14
Modificată: O.G. nr.65/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul privat al statului și în administrarea Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș
modifică anexa nr. 4
  L. nr.389/2005 Legea calului
abrogă prevederile referitoare la Autoritatea Hipică Națională


Vineri, 12 august 2022, 21:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.