LEGE nr.458 din 8 iulie 2002
privind calitatea apei potabile
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.273/2004 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă privind apele potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale (abrogat prin O. nr.341/2007)
art.10 alin. (3)
  H.G. nr.974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile
art.7 alin. (2), art.8 alin. (5), art.10 alin. (3)
  O. nr.764/2005 al ministrului sănătății pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătății a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calității apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile
art. 7 alin. (11), (12), (5), (51) și (6)
  O. nr.275/2012 al ministrului sănătății privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă
art. 10 alin. (1)


Joi, 20 ianuarie 2022, 11:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.