LEGEA nr.504 din 11 iulie 2002
audiovizualului
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.365/2002 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale
  Decizie nr.12/2003 privind eliberarea avizului de retransmisie
  Decizie nr.15/2003 privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României (abrogat succesiv prin Decizie nr.262/2003, Decizie nr.261/2003)
  Decizie nr.22/2003 privind unele reguli ale publicității și teleshoppingului (abrogat prin Decizie nr.123/2003)
  Decizie nr.21/2003 privind publicitatea și teleshoppingul la produse medicamentoase, tratamente medicale și suplimente nutritive (abrogat prin Decizie nr.123/2003)
  Decizie nr.36/2003 privind publicitatea la băuturi alcoolice distilate (abrogat prin Decizie nr.123/2003)
  Decizie nr.38/2003 privind publicitatea politică și publicitatea referitoare la exercitarea unor profesii (abrogat prin Decizie nr.123/2003)
  Decizie nr.52/2003 privind obligația radiodifuzorilor de a aduce la cunoștință publicului somațiile și sancțiunile aplicate de Consiliul Național al Audiovizualului
  Decizie nr.57/2003 privind protecția minorilor în cadrul serviciilor de programe (abrogat prin Decizie nr.249/2004)
  Decizie nr.86/2003 privind activitatea de control (abrogat prin Decizie nr.761/2007)
  Decizie nr.87/2003 privind difuzarea programelor locale (abrogat prin Decizie nr.122/2003)
  O. nr.164/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației
  Decizie nr.123/2003 privind publicitatea și teleshoppingul (abrogat prin Decizie nr.254/2004)
  Decizie nr.122/2003 privind difuzarea programelor locale (abrogat prin Decizie nr.312/2004)
  Decizie nr.234/2003 privind obligațiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio și de televiziune (abrogat prin Decizie nr.412/2007)
  Decizie nr.245/2003 privind scoaterea la concurs a frecvențelor pentru stații locale de radiodifuziune și televiziune
  Decizie nr.261/2003 privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României (abrogat prin Decizie nr.199/2005)
  Decizie nr.262/2003 pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 12/2003 privind eliberarea avizului de retransmisie
  Decizie nr.258/2003 privind difuzarea operelor audiovizuale europene (abrogat prin Decizie nr.130/2006)
  Decizie nr.260/2003 privind cedarea licenței audiovizuale (abrogat prin Decizie nr.277/2013)
  Decizie nr.274/2003 privind asigurarea informării corecte a opiniei publice (abrogat prin Decizie nr.40/2004)
  O. nr.403/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind procedura de solicitare și de emitere a licențelor de utilizare a frecvențelor radioelectrice
  Decizie nr.377/2003 pentru modificarea și completarea Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 274/2003 privind asigurarea informării corecte a opiniei publice (abrogat prin Decizie nr.40/2004)
  H.G. nr.7/2004 privind protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat sau constând în accesul condiționat
  Decizie nr.40/2004 privind asigurarea informării corecte și a pluralismului (abrogat prin Decizie nr.519/2005)
  L. nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (abrogata prin L. nr.115/2015)
  H.G. nr.1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană
  Decizie nr.248/2004 privind protecția demnității umane și a dreptului la propria imagine (abrogat prin Decizie nr.130/2006)
  Decizie nr.249/2004 privind protecția copiilor în cadrul serviciilor de programe (abrogat prin Decizie nr.130/2006)
  L. nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (abrogata prin L. nr.35/2008)
  Decizie nr.312/2004 privind difuzarea programelor locale și a programelor retransmise (abrogat prin Decizie nr.654/2005)
  H. nr.37/2004 privind interpretarea și aplicarea uniformă a dispozițiilor art. 61 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 57 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, referitoare la difuzarea de emisiuni de tip electoral de către radiodifuzorii publici și privați, în zilele de sâmbătă și duminică
  Decizie nr.199/2005 privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României
  Decizie nr.204/2005 privind interzicerea apologiei crimelor regimurilor totalitare și denigrării victimelor lor (abrogat prin Decizie nr.130/2006)
  Decizie nr.200/2005 privind aprobarea procedurii și condițiilor de acordare a licenței audiovizuale și a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe prin rețele de telecomunicații
  Decizie nr.213/2005 privind aprobarea procedurii și a condițiilor de acordare a licenței audiovizuale și a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră sau de televiziune
  Decizie nr.403/2005 privind aprobarea procedurii și condițiilor de acordare a licenței audiovizuale și a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală (abrogat prin Decizie nr.488/2010)
  Decizie nr.385/2005 a președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale
  Decizie nr.519/2005 privind asigurarea informării corecte și a pluralismului (abrogat prin Decizie nr.130/2006)
  Decizie nr.532/2010 privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației (abrogat prin Decizie nr.551/2012)
  Decizie nr.629/2010 privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale
  Decizie nr.220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual
  Decizie nr.286/2011 privind publicarea codurilor de conduită profesională adoptate de furnizorii de servicii media audiovizuale
  Decizie nr.399/2011 privind reflectarea pe posturile de radio și de televiziune a referendumului organizat de Consiliul General al Municipiului București la data de 26 iunie 2011
  Decizie nr.72/2012 privind conditiile de eliberare si modificare a avizului de retransmisie (abrogat)


Sâmbătă, 29 ianuarie 2022, 12:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.